joanna

Joanna Dobrowolska

Sales

Joanna jest bardziej liderem „seals” niż „sales”. Dzieli swój świat pomiędzy wodę i wiatr, a w krótkich przerwach pomiędzy nimi udoskonala proces sprzedażowy.