Czym w zasadzie jest Semantic SEO? Podczas gdy SEO skupia się na słowach kluczowych, które dobiera się odpowiednio do wyników wyszukiwania, Semantic SEO idzie krok dalej. Polega na zbudowaniu sieci wzajemnych relacji znaczeń odpowiednich dla danego tematu lub indywidualnego zapytania w Google czy innej wyszukiwarce. Jest to miks zagadnień, terminów i informacji dopasowany do odpowiedniego zagadnienia na podstawie wewnętrznych zależności.

semantic seo 1

Ta znacząca różnica  pozwala to na lepsze dopasowanie się do intencji użytkownika dzięki idealnemu dostosowaniu do złożonych algorytmów wyszukiwarek. A dzieje się tak dlatego, że Google podczas analizy zapytań opiera się na semantyce, czyli łączy wspólne elementy i relacje zachodzące między tematem oraz intencją użytkownika.

Oznacza to, że tradycyjne SEO nie wystarcza, aby uzyskiwać najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, ponieważ Google w swojej ocenie od dawna nie skupia się na słowach kluczowych. Algorytmy promują treści, które najlepiej opracowują lub wyjaśniają tematy, są doskonale zoptymalizowane, a także aktualne i merytoryczne. Czyli treści spełniające oczekiwania użytkowników. Dlatego właśnie semantyczne SEO tak świetnie sobie radzi i przynosi tak wiele korzyści.

Jak rozpocząć działania z semantyką?

Przed wdrożeniem strategii semantycznej, warto sprawdzić, jak wyglądały dotychczasowe działania na polu content marketingu. Dobrym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie starannego audytu treści (na przykład za pomocą platformy CONTADU), który pozwoli na zorientowanie się, jakiego rodzaju treści posiadamy. Jeśli będzie to content zoptymalizowany według wytycznych tradycyjnego SEO, będziemy potrzebowali zmiany modelu optymalizacyjnego, który pozwoli lepiej wpasować się w oczekiwania odbiorców i uzyskać lepszą widoczność w SERP-ie.

Aby rozpocząć działania z Semantic SEO, warto też dowiedzieć się nieco więcej o tej strategii. Przede wszystkim semantyczna optymalizacja ma inne zadanie od tradycyjnych metod SEO. Nie chodzi tu o zaspokojenie intencji odbiorcy dzięki odpowiedzi na jedno zapytanie, ale o rozwiązanie wszystkich problemów użytkownika, które wiążą się z poruszanym w zapytaniu tematem.

Ponadto odpowiedzi należy uszeregować w hierarchicznej strukturze, tak, aby tworzyły pewnego rodzaju przewodnik pomagający odbiorcom jak najlepiej zrozumieć wszystkie niejasności związane z danym zapytaniem. Można przy tym korzystać z dodatkowych elementów treści, takich jak wideo czy obrazy, które zwiększają atrakcyjność przekazu. Zaprojektowane doświadczenie użytkownika w zgodzie z tymi wskazówkami ma na celu przyniesienie jak największą satysfakcję z contentu.

Jakie elementy są ważne podczas planowania z użyciem modelu Semantic SEO?

Tworzenie treści zgodnie ze strategią Semantic SEO wymaga zastosowania odpowiednich wytycznych wprowadzonych przez Google w 2013 w algorytmie Koliber Jego zadaniem jest interpretacja i lepsze zrozumienie intencji użytkowników, którzy coraz częściej wpisywali w wyszukiwarkę frazy long-tail i powiązanie ich tematyczności w ramach tzw “knowledge graphs”. Dla marketerów ta zmiana wymusiła inne podejście do  strategii SEO, gdyż bazowanie na słowach kluczowych nie jest już  efektywne. 

Bardziej istotny stał się temat i kontekst, a nie frazy kluczowe (które oczywiście cały czas są ważne). Proces optymalizacji zaczął jeszcze bardziej skupiać się na wysokiej jakości treści, które stanowiły kompletną odpowiedź dla zapytań użytkowników. Można powiedzieć, że algorytm Koliber utrudnił nieco pracę copywriterów, którzy musieli teraz zadbać nie tylko o słowa kluczowe, a przede wszystkim o cały kontekst tematu. Stąd Google zaczęło jeszcze mocniej punktować domeny w oparciu o topic authority, promując te które uzyskują status eksperta w danym obszarze.

semantic seo keywords

Jak wykorzystać huby semantyczne / topical pillars do zwiększenia topical authority?

Treści, oparte o semantyczne SEO, charakteryzują się kompleksowym opracowaniem konkretnego tematu lub odpowiadają na wszystkie problemy zawarte w zapytaniu. Aby rankować w wynikach na podstawie topic authority, należy tworzyć wysokiej jakości wartościowy i zhierarchizowany content, który krok po kroku pomoże użytkownikowi rozwiązać jego problem lub dostarczyć wiedzę. Aby stworzyć taki przewodnik, potrzebny jest odpowiedni topical hub (topic pillar), a więc powiązana kontekstem sieć elementów, które należy opracować w ramach danego tematu. Przyjrzyjmy się teraz elementom, które należy zawrzeć w semantic hubs.

Idea łączenia treści ze względu na podobieństwo tematyczne istnieje od zawsze. Na poziomie architektury strony dysponujemy kategoriami, tagowaniem, filtrowaniem, etc. Same podstrony artykułów czy produktów zawierają rekomendacje podobnych treści czy dopasowanych informacji o innych typach.

Zmiany w SEO wprowadzone przez uczenie maszynowe po roku 2013 odpowiadają z każdym dniem bardziej na wyzwania semantyki, analizując tryliony terabajtów danych w modelach językowych. Ten proces, nazywany Natural Language Processing (NLP) jest obecnie silnie zintegrowany w odpowiedzi na większość zapytań jakie trafiają do wyszukiwarek.

Odpowiedzią na zmiany w algorytmach wyszukiwarek ze strony SEO było wprowadzenie technik szerzej opisujących tematykę oraz tworzących wewnętrzne struktury tematyczne.

Techniki te, dość podobne w wykonaniu, przybierały różne nazwy i choć mówimy dziś o hubach semantycznych/tematycznych (topical hubs) oraz węzłach tematycznych (topical pillars/clusters), główne cechy tych technik są tożsame i koncentrują się na wykorzystaniu znajomości danego tematu do uzyskania przewag konkurencyjnych.

W skrócie możemy to przedstawić jako proces planowania i pisania książki, w której rozdziały oraz treść muszą dogłębnie opisywać dane zagadnienie, być powiązane i wynikać z podobnych potrzeb. 

Ten model zaczerpnięty z SEO, wdraża HubSpot określając go jako “topic clusters”. Podczas budowania hubów używamy strategii pozwalającej na rankowanie fraz ogólnych poprzez opisanie fraz pobocznych. Definiując główną stronę tematu jako “pillar page” a pozostałe strony w hubie jako “satellite pages” tworzymy strukturę danego tematu.

Content pillars clusters

W przykładzie wykorzystano wizualizację “Content pillars clusters”, dostępną w inventory CONTADU.

Planowanie treści na poziomie kategorii/podkategorii (buty damskie zimowe), wymaga określenia co najmniej dwóch typów treści w danym temacie. Podział ten jest dokonywany z reguły na treści edukacyjne oraz sprzedażowe. W przypadku widocznego na ilustracji sklepu ECCO, podstrony poszczególnych kategorii mają być wspierane przez wpisy na blogu modowym. Struktura blogu może zawierać powiązania do stron produktowych w postaci “smart content” lub wstawki produktowe wraz z linkami do kategorii głównej. 

Podany przykład jest bardzo prosty i zawiera zaledwie kilka elementów, a w rzeczywistości te struktury są dość złożone. To co jest kluczowe w tym rozwiązaniu to wzajemne zależności tematyczne oraz odpowiednie linkowanie wewnętrzne całego tematu.

Uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego w Semantic SEO

W semantycznej optymalizacji, trudno pominąć machine learning oraz NLP. Dzieje się tak, ponieważ Google, aby lepiej rozumieć intencje użytkowników, korzysta ze sztucznej inteligencji, bazującej na modelach  przetwarzania języka naturalnego. Dzięki temu algorytmy nadają sens wyszukiwań, rozpoznają odpowiednie konteksty, klasyfikują i kategoryzują zapytania, a wszystko po to, aby lepiej zrozumieć nasz język. Działania te mają na celu jak najlepiej ocenić jakość tworzonych treści i dopasować się do intencji użytkowników.

Podczas planowania i tworzenia treści na swojej witrynie należy mieć na uwadze, że Google działa na podstawie wyszukiwania semantycznego, a nie wyłącznie o na bazie słów kluczowych. Dlatego podczas robienia researchu zdecydowanie powinno się zadbać o słowa odpowiednie dla topical hubs, bo to właśnie one decydują o jakości i wartości treści. Odpowiednie, czyli takie, które pomogą uzyskać lepsze wyniki w SERP-ie. Warto wtedy skorzystać z dodatkowych narzędzi lub platform Content Intelligence takich jak CONTADU, które w prosty i szybki sposób pozwolą na znalezienie słów i fraz promowanych przez Google. To z pewnością przyczyni się do poprawienia skuteczności semantycznej optymalizacji.

Elementy SEO na stronie

Kolejną istotną kwestią w Semantic SEO są widoczne elementy na stronie. Możemy je odpowiednio zoptymalizować, aby uzyskać lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania. Już na samym poziomie treści możemy zadbać o to, aby najbardziej istotne dla odbiorców kwestie pojawiały się już na samym początku artykułu czy podstrony w sklepie internetowym. Również sam układ nagłówków lub kategorii można opracować zgodnie z wymogami semantycznej strategii, co nie tylko pozwoli na lepsze rankowanie, ale będzie też atrakcyjniejsze dla odbiorców.

Właściwie wszystkie elementy na stronie możemy zorganizować w sposób odpowiadający semantycznemu modelowi. Treść nagłówków, słowa pojawiające się w adresie URL, sporządzenie linków wewnętrznych, linki podwiązane do tekstu (anchor texts), wszystkie kwestie związane z elementami graficznymi, a więc obrazy w treści, ich nazwy oraz alt texty. Ważne, aby nasze działania były właściwie skorelowane z kontekstem tematu a format treści odpowiadał SERP Layout.

semantic seo content editor

Semantyczny HTML

Wydaje się, że ten czynnik nie jest aż tak ważny, bo dotyczy elementów, których nie widać bezpośrednio na stronie, ale w rzeczywistości jest inaczej. Pamiętajmy, że algorytmy wyszukiwarki zwracają uwagę oraz oceniają semantyczne elementy HTML. Oznacza to, że w tym przypadku Semantic SEO okaże się bardzo pożyteczne zarówno dla właściciela strony internetowej (topic authority), jak i dla użytkowników (UX). Chodzi oczywiście o optymalne korzystanie z tagów w kodzie HTML. Hierarchiczna struktura, w której jasno zaznaczymy konkretne sekcje naszego artykułu lub podstrony w witrynie e-commerce z pewnością zostanie docenione przez Google.

Semantyczny HTML jest kolejnym, działającym w rodzaju nawigacji, pośrednikiem między treścią naszej strony a wyszukiwarką. Dzięki temu nasz content będzie lepiej widoczny w SERP-ie, a przez to użytkownicy będą mogli znacznie łatwiej znaleźć to, czego szukają. Dlatego tak ważna jest ścisła relacja wszystkich elementów: nasz CMS powinien być jak najlepiej skorelowany z naszymi treściami, a więc wszystkie znaczniki HTML powinny mieć swoje logiczne zastosowanie. Pamiętajmy o tym przy tworzeniu każdej kolejnej podstrony.

Dane strukturalne

Dane strukturalne to format komunikacji z machine to machine, gdzie maszyny korzystają z określonych formatów w danym obszarze. Dzięki opracowanej standaryzacji jestesmy w stanie przekazać informację w postaci zawartości danych pól, bez potrzeby jej wyszukiwania.

Taka komunikacja obejmuje zarówno strukturę języka HTML (title, description, author, review), dane w formacie Open Graph (zdjęcie na Facebook), jak i meta ułatwiające komunikację z daną wyszukiwarką (np. dyrektywy dla robotów Google). Komunikacja ta jest kluczowym elementem każdego algorytmu wyszukiwarki, z uwagi na łatwe porównanie i interpretację danych o określonej strukturze. Dzięki temu wyszukiwarki mogą łatwo tworzyć np. struktury danych, zwane “rich snippets” zawierające elementy opisane przez dane strukturalne.

Implementacja danych strukturalnych ma podobne zadanie do tego, które spełniają semantyczne elementy na stronie czy HTML, czyli pomaga nam wyróżnić się na tle konkurencji (obecnie dostosować się do wymogów), sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni w wyszukiwarkach, a także ułatwia odbiorcom poszukiwanie informacji. Dzięki dodatkowym informacjom w wyszukiwarce w formie rich snippets, możemy bardzo łatwo przekazać użytkownikom, jaki jest temat naszego artykułu, co konkretnie mogą znaleźć na podstronie naszego sklepu internetowego czy jak nasze treści są ocenianie przez innych odbiorców.

Warto używać najbardziej optymalnych rozwiązań, aby lepiej zaspokoić intencje użytkowników. Na przykład możemy skorzystać z elementów graficznych lub wideo, jeśli to ułatwi naszym odbiorcom korzystanie z naszego contenu. Pamiętajmy jednak, aby nasze semantyczne rich snippety miały logiczną strukturę i były dopasowane do naszej docelowej treści. Dzięki temu zyskamy lepszą pozycję w Google, a to z kolei pomoże przyciągnąć większy ruch.

Jakie korzyści płyną z Semantic SEO?

Semantyczną optymalizacja zdecydowanie poprawia naszą widoczność w sieci, a także pomaga dużo lepiej dostosować się do wymagań użytkowników. Coraz więcej stron internetowych optymalizuje swój content zgodnie z wymogami semantycznego SEO i ten wskaźnik będzie rósł z roku na rok. Bez tego typu analiz nie będziemy w stanie wygrać z konkurentem, który stosuje strategię opartą na danych semantycznych. 

Należy o tym pamiętać i stosować się do wymogów strategii semantycznej w każdym aspekcie naszych działań. Miejmy na uwadze również to, że coraz więcej osób przegląda internet lub dokonuje zakupów za pomocą swoich urządzeń mobilnych, a więc semantyczne SEO będzie przydatne nie tylko na desktopowych urządzeniach, ale również na smartfonach czy tabletach. Te wszystkie zabiegi pozwolą nam na uzyskanie lepszych pozycji w wyszukiwarkach, jak również pomogą osiągnąć nasze cele sprzedażowe.